Úpravy domů

Stavby Kosnar

Co pro vás můžeme udělat

Úpravy dokumentace typových domů

Firma KosnarStavby vám může pomoci i s úpravou typového neboli katalogového domu v neomezeném rozsahu. U katalogových domů máme vždy v nabídce jak variantu s jednogaráží, tak tu, kde je počítáno se stáním pro dvě auta. I v těchto případech je dobré využít nabídky služeb našeho firemního architekta, který s vámi zkonzultuje a následně vyprojektuje finální podobu domu přesně podle vašich nároků a představ.

Obvyklá cena takovéto projektové dokumentace se pohybuje okolo 30 000 korun – záleží na rozsahu a náročnosti dané stavby.

upravy domu
dokumentace

Výstavba domu dle projektové dokumentace

Pokud již máte jasnou představu, jak by měl váš nový dům vypadat, a dokonce už máte i projektovou dokumentaci, jsme schopni vám zpracovat cenovou kalkulaci a stavbu poté kompletně zrealizovat, přičemž garantujeme kvalitu provedených prací včetně dodržení rozpočtu. Jelikož jsme firma s mnohaletou tradicí, můžeme se zaručit za kvalitu a profesionalitu námi provedených prací – ať už dílčích, či kompletních celků, staveb „na klíč“.

financovani

Zajištění financování nemovitosti

Kromě přípravné části – projektové dokumentace, stavebního povolení a samotné realizace stavby – vám můžeme pomoci rovněž se zajištěním financování nemovitosti. Ale můžete našich služeb využít i formou dílčích prací – pouze při zhotovení základové desky, realizace a pokládky střechy apod. Na základě kvalitně provedeného rozpočtu a podepsané smlouvy o dílo můžete zažádat o uvolnění finanční hotovosti z úvěrů určených pro bydlení.

Informace pro zákazníky

Fasády

Z pouhého prvního pohledu každý, kdo se na takový dům podívá, vyvodí povahu a charakter majitele a ostatních obyvatel daného domu.

Při výběru fasády můžeme volit nejen z nepřeberného množství barev a jejich kombinací, ale i z mnoha variant omítek, obkladů a dalších pohledových materiálů.

V minulosti byla funkce fasády prostá – plnila zejména užitnou funkci, kdy měla za úkol chránit zdivo před povětrnostními podmínkami, a další byla funkce protipožární ochrany. Nejčastějším stavebním materiálem bylo zdivo z pálené či nepálené hlíny, kamenné zdi nebo dřevěné konstrukce. Na tyto konstrukční materiály se nanášely různé nátěry z vápna. Takzvané vápenné omítky se dnes již téměř nepoužívají – snad jen v místech s opravdu čistým ovzduším.

 

Fasáda – dnes není pouze praktická záležitost

Fasády domů jsou dnes také praktické, ale plní i jinou roli – vytvářejí image vlastníka nemovitosti. Dokážou scelit plochy, na nichž jsou použity nesourodé materiály, do jednoho celku, některé části domu podtrhnout, jiné nechat v pozadí. Správným výběrem barev a materiálů můžete celou stavbu pozvednout, anebo naopak do jisté míry znehodnotit.

Nezapomínejte, že…

Omítka spoluvytváří nebo přímo určuje optické kvality povrchu stavby, jako je struktura nebo barevnost. Hrubé a nerovné části zdiva jsou po omítnutí hladké. Jindy je záměrem dodat fasádě na zajímavosti použitím omítek různé zrnitosti. Možné je také vytvořit jednoduchou omítku, kterou dotvoří kombinace několika barev či jiných ozdobných prvků, jako jsou obklady apod.

Fasáda

Správná volba předučuje výsledek

Finální podoba fasády je ovlivněna vnitřní dispozicí domu, jeho orientací ke světovým stranám, počtem a velikostí oken, umístěním hlavního vchodu a v neposlední řadě tvarem a materiálem použitým na zastřešení objektu.

Při volbě fasády je nutné brát zřetel zejména na následující body:

  • pořizovací náklady
  • požadovaná životnost
  • následná údržba
  • tepelněizolační vlastnosti
  • voděodolnost
  • vhodnost konkrétního typu k daným podmínkám

Stavby Kosnar

Omítky

Omítka je název pro systémy, které tvoří vrstvy, jejichž součástí je rovněž podklad. I dobře provedená kvalitní omítka totiž správně funguje pouze tehdy, pokud je kompatibilní s podkladem. Vnější omítky – fasáda – se realizují zpravidla až po ukončení všech mokrých procesů uvnitř stavby. Správně připravený podklad pro vnější omítku musí být rovný, suchý, homogenní, s dostatečnou nosností, pevností a nasákavostí. Samozřejmostí musí být čistota podkladu, bezprašnost a absence výkvětů solí. Fasádní systém od firmy KosnarStavby je pokaždé navržen s ohledem na požadavky majitelů domu a v úvahu jsou vždy brány zejména lokální klimatické podmínky. Nezapomínejme, že teplotní rozdíl, který na fasádu působí, může být během 24 hodin až 40 °C a na jižní straně dokonce 60 až 80 °C. To pochopitelně zvyšuje nároky na fyzikální vlastnosti těchto omítek, které musí být schopné přenést tahy a tlaky, jež teplotní rozdíly vyvolávají. Životnost správně provedené omítky – za předpokladu použití vhodného systému pro danou lokalitu – se pohybuje od 20 do 50 let.

Kontaktujte nás

petrkosnar@centrum.cz

+420 773 939 519

Želčany 37, Chválenice 33205

8:00 - 18:00

Napište nám