Rozpočty

Stavby Kosnar

Co pro vás můžeme udělat

Rozpočty pro stavby a rekonstrukce

Kromě stavebních prací a služeb architekta vám nabízíme i zhotovení přesného rozpočtu plánované stavby – strukturovaný rozpočet stavby.

Rozpočty pro stavební činnosti jsou navrženy a propočítány softwarem KROS plus od společnosti ÚRS Praha. S podporou tohoto softwaru a kvalitními podklady pro vás zhotovíme reálný rozpočet.

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které při plnění svého závazku stavební firma vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí podle podkladů předaných objednatelem, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření apod.).

Ke zpracování strukturovaného rozpočtu od KosnarStavby jsou potřebné tyto podklady:

  • kontaktní informace (jméno a příjmení, bydliště, telefon, e-mail)
  • identifikace místa, kde bude dílo zhotoveno (výpis z katastru nemovitostí)
  • předmět díla – kopie projektové dokumentace
  • stavební povolení
  • specifikace vlastních představ a požadavků

Veškeré podklady na vyhotovení rozpočtu nám můžete poslat na e-mail: petrkosnar@centrum.cz nebo na adresu: Petr Kosnar, Želčany 37, Chválenice 332 05. Nezapomeňte uvést kontakt na sebe  – nejlépe telefonický.

Kontaktujte nás

petrkosnar@centrum.cz

+420 773 939 519

Želčany 37, Chválenice 33205

8:00 - 18:00

Napište nám